Mūsų partneriai

 

” ANYKŠČIŲ JAUSMŲ RATAS”

Všį “Anykščių jausmų ratas” – tai moterų psichologinės-socialinės reintegracijos bendruomenė, kurioje moterys priimamos gyventi su vaikais,kad galėtų įveikti sunkius savo gyvenimo etapus kaip priklausomybes, socialinių įgudžių trukūmą,integruotis į visuomenę po bausmės atlikimo.

Daugiau informacijos https://jausmuratas.eu

Paremti galite VŠĮ „Anykščių jausmų ratas” LT157300010146110013

” PALEMONO VAIKŲ DIENOS CENTRAS”

Seserys salezietės  (Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys) yra vienuolinė šeima, gimusi iš kūrybingo kun. Jono Bosko ir Šv. Marijos Dominykos Mazzarello bendradarbiavimo.

Kun. Bosko įkurtą seserų saleziečių kongregaciją pavadino Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų vardu, tokiu būdu norėdamas išreikšti, per mus Marijai gyvą padėką už visas patirtas malones ir globą.

Jau daugiau kaip 100 metų Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys dirba mokyklose, jaunimo centruose, parapijose, dienos centruose, jaunimo susibūrimuose.

Seserys dirba, kad jauni žmonės taptų gerais krikščionimis ir garbingais piliečiais – taip, kaip norėjo mūsų steigėjai.

Daugiau informacijos https://www.salezietes.lt/

” PADĖK GATVĖS VAIKAMS”

Mes buriame vaikus į draugiško futbolo treniruotes. Vaikus iš nepilnų, daugiavaikių, socialiai pažeidžiamų šeimų ir globos namų kviečiame lankyti futbolo treniruotes nemokamai kartu su kitais vaikais. Juos moko specialiai apmokyti, draugiški treneriai, vaikai išmokomi atsiprašyti, dirbti ir žaisti komandoje.

Daugybė vaikų Lietuvoje anksti pradeda rūkyti, vartoti alkoholį ir net narkotikus vien todėl, kad jie negauna pakankamai dėmesio ir palaikymo. Lietuvoje alkoholį reguliariai vartoja net 34% paauglių, rūko apie 30%. Vaikų ir jaunuolių savižudybių rodiklis, tarp 15–19 m. paauglių, Lietuvoje yra didžiausias tarp ES šalių ir beveik 4 kartus viršija ES rodiklį.

Pagal bendrąjį empatijos lygį tarp 130-ties tyrinėtų šalių Lietuva pateko į 130-tą vietą. Vaikams reikia ne daiktų – vaikams reikia pozityvaus dėmesio!!!

Mokslininkų teigimu situaciją galima kardinaliai pagerinti skatinant tėvus kokybiškai leisti laiką su vaikais (kartu žaisti, kartu tvarkytis, domėtis vaiko reikalais) ir didinant vaikų dalyvavimą organizuoto sporto užsiėmimuose. Šiuo metu sporto užsiėmimus Lietuvoje lanko tik apie 20% vaikų. Pagrindinė to priežastis yra kaina ir infrastruktūros trūkumas šalia namų.

Daugiau informacijos https://padekgatvesvaikams.lt/

Paremti galite – Labdaros ir paramos fondas “Padėk gatvės vaikams” Atsiskaitomoji sąskaita: LT50 7044 0600 0811 3345

SEB, paskirtyje nurodykite – „Parama”

„Paštuvos basųjų karmeličių vienuolynas”

Ankstyvosios Bažnyčios pavyzdžiu Karmelio Reguloje pasiūlytas ir šv. Teresės atnaujintas bendruomeninis gyvenimas reikalauja, kad seserys, pašauktos ir surinktos į mažąją „Kristaus kolegiją“, padėtų viena kitai žengti į šventumą, aukščiausiu įstatymu laikydamos meilę, kurią Mokytojas įsakė savo mokiniams ir parodė, atiduodamas už mus gyvybę (plg. Jn 15,12–13).

Ši tarpusavio meilė, išreikšta darbais, maldos gyvenimui suteikia autentiškumo, laiduoja Viešpaties buvimą bendruomenėje ir palaiko ramybę bei santarvę.

Šitaip kiekvienas vienuolynas taps seseriškumo pavyzdžiu ir vienybės liudytoju, visuotinio susitaikinimo Kristuje ženklu, idant suspindėtų teisingumo ir ramybės Evangelija.

Daugiau informacijos http://www.karmelites.lt/

Paremti galite – Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas, vienuolyno kodas: 192059717, Adresas: Paštuvos kel. 45, Tolivardžiai, Batniavos sen., Kauno rajonas, LT 54191, Lietuva

Sąskaitos Nr. LT117044060002912713, AB SEB bankas

„Kelkis” vyrų savarankiškumo bendruomeniniai namai

Įkvėptas ir besimokydamas iš praeities klaidų Vaidas kartu du dviem kolegomis įkūrė ir atidarė bendruomeninius savarankiškumo namus „Kelkis!”, kur to paties likimo vyrai galėtų atsikelti ir mėginti grįžti į pilnavertį gyvenimą.

„Mes visi keliamės anksti ryte, pusę 7 pasimeldžiame, pašloviname Dievą ir vykdome darbų terapija. Tai darome namuose arba kažkur važiuojame, kad pamokytume žmones. Pas mus ateina labai įvairių žmonių. Vieni neturi įpročio plautis kojų, kiti nemoka dirbi, nieko nemoka daryti.

Todėl pas mus ir yra bendruomeniniai savarankiškumo namai, kur mes patys mokomės viską daryti. Norime, kad žmogus keltųsi, eitų, darytų, imtųsi kažkokių atsakomybių, išeitų į gyvenimą pasiruošęs“, – pasakoja namų „Kelkis!“ įkūrėjas.

Daugiau informacijos https://www.facebook.com/kelkisreabilitacija/

Socialinės globos centras „Vija“

Socialinės globos centras „Vija“ yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą, bendruomenines paslaugas vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba dalinis nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

  • vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. 
  • Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami vaikai, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 
  • suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami suaugę asmenys, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Daugiau informacijos https://vijoscentras.lt/