Apie mus

 

aukoti

prisjungti

Apie mus

„Satori“ vardas atsirado ir pradėjo veikti vardan visuomenės gerovės nuo 2017 metų.
Rašytojo, holistinės saviugdos mokytojo – Martyno Driuko įkurta nepelno siekianti asociacija “Vyrų Klubas Satori” greitai tapo didžiausia vyrų saviugdos bendruomenė Lietuvoje. Ją sudarė tiek verslininkai, tiek pasaulinio lygio profesionalūs sportininkai, tiek įprasti piliečiai imantys Savo gyvenimą į Savo rankas. Klubo veikla buvo nukreipta ne tik į asmeninę narių saviugdą, bet apėmė įvairias paramos formas: prieglaudų, globos namų, dienos centrų, negalią ir pavienių skurstančių žmonių lankymą, rėmimą ir fizinę pagalbą.

2019 metais atidarytas „Moterų Klubas Satori“, įkurtas S.Dakinės Driukės. Ta pačia „Satori“ vizijos idėja vedami Klubai toliau vystė veiklas, organizavo blaivius vakarėlius, saviugdos renginius, seminarus, šventes, mokymus darbui su turinčiais priklausomybių žmonėmis. Klubo Narių dėka išverstos ir išleistos dvi dvasinės literatūros aukso fondui priklausančios knygos. Visos antrinės veiklos, kurios atnešdavo finansinę naudą taip pat buvo skiriamos rėmimui, pagalbai kitiems.

Nuo 2021 metų Klubų veikla išsigrynino ir persiformavo į Satori Fondą, kuris šiai dienai veikia išskirtinai orientuotas į paramas. Fondas prioritetą teikia tiems, kurie jau išskirtinai veikia vardan kitų gerovės, bet patys stokoja resursų – tai vienuolynai, pavieniai žmonės kurie saugo ir plėtoja Lietuvos tautinį paveldą, vaikų dienos centrai, globos namai bei kitas panašios įstaigos.

 

 

Esminės Fondo gairės:

Susitikimai

Fondo oficialūs susitikimai vyksta kartą į mėnesį.

Narystė

Prie fondo gali prisijungti tik pagal fondo narių asmeninę rekomendaciją
rekomenduoti asmenys – atitinkantys fondo vertybes.

Atskaitomybė

Fondo metinė ataskaita daroma kartą metuose – rugsėjo mėnesį, metiniame susitikime. Į jį kviečiami visi prisidedantys prie fondo veiklos.

Indėlis

Fondui skiriamas mėnesinis indėlis priklauso nuo nario finansinių galimybių ir yra neapibrėžtas.