Dalinimasis – natūralus žmogiško Žmogaus bruožas. Mes palaikome ir remiame
Lietuvos šviesuolius, kurie jau atradę tarnystės kelią padėti kitiems…

VISI DĖL VISŲ

APIE MUS

Sužinokite apie fondo istoriją ir struktūrą.

Veikla

Sužinokite apie fondo veiklą, tikslus ir planus

PARTNERIAI

Informacija apie mūsų fondo partnerius

Kontaktai

Mes atsakysime į jums rūpimus klausimus

Esminės Fondo gairės:

Susitikimai

Fondo oficialūs susitikimai vyksta kartą į mėnesį.

Narystė

Prie fondo gali prisijungti tik pagal fondo narių asmeninę rekomendaciją
rekomenduoti asmenys – atitinkantys fondo vertybes.

Atskaitomybė

Fondo metinė ataskaita daroma kartą metuose – rugsėjo mėnesį, metiniame
susitikime. Į jį kviečiami visi prisidedantys prie fondo veiklos.

Indėlis

Fondui skiriamas mėnesinis indėlis priklauso nuo nario finansinių galimybių ir yra
neapibrėžtas.

Susisiekite